Pierdut atestat de pregatire profesionala a profesorilor de legislatie rutiera pe numele Miclea Constantin avand seria APL numarul 0015618, eliberat la data de 08.03.2019, cu valabilitate pana la data de 07.03.2024. Il declar nul. (P)Citeste mai multe

„În urma consultărilor purtate cu reprezentanții Instituției Prefectului – Județul Prahova, în contextul ultimelor evenimente derulate în spațiul public, primarul municipiului Ploiești, Andrei Liviu Volosevici, a stabilit, de comun acord și împreună cu celelalte instituții responsabile cu atribuții de control, desfășurarea unei ședințe operative, luni, 28 august a.c, ora 8.30,Citeste mai multe

Primăria Municipiului Ploiești informează cetățenii că operatorul S.C. Termo Ploiești S.R.L. a încheiat contractul-cadru cu OMV Petrom pentru furnizarea gazelor naturale la CET Brazi. „Precizăm că municipalitatea are asigurate în buget sumele necesare pentru achitarea contravalorii facturilor ce vor fi emise în cadrul acestui contract. De asemenea, astăzi, au redevenitCiteste mai multe

SC Config Data SRL anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Construire spalatorie auto self service si anexa aferenta, spatiu parcare, alei carosabile si pietonale, imprejmuire teren, utilitati si bransamente”, propus a fi amplasat în comuna Brazi, sat Brazii de Jos, str. Teilor.Citeste mai multe

Având în vedere dispozițiile Regulamentului – cadru, privind stabilirea principiilor generale de ocupare a posturilor vacante sau temporar vacante corespunzătoare funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar, plătit din fonduri publice, aprobat prin H.G. nr. 286/2011, cuCiteste mai multe

MIRELA VESCAN MAKEUP S.R.L., cu sediul în MUNICIPIUL BUCUREŞTI, localitatea Bucureşti, Sectorul 3, Calea Victoriei, nr. 12-14, mezanin, anunta lansarea proiectul cu titlul ”Capital de lucru” proiect nr. RUE M2-20640, înscris în cadrul Măsurii ”Granturi pentru capital de lucru”, instituită prin OUG nr 130/2020. Proiectul se derulează pe o perioadaCiteste mai multe