UPG Ploiesti are 5 noi profesori emeriti

Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești a conferit, în data de 27 iunie 2024, cinci titluri onorifice de Profesor Emerit pentru Prof. dr. ing. Niculae Napoleon Antonescu – Rector Onorific, Prof. univ. dr. ing. Lazăr Avram, Prof. dr. Ing. Ion Bolocan, Prof. dr. Ec. Cornel Constantin Lazăr și Prof. Dr. Asoc. Cristian Marinoiu.

Aceste distincții le-au fost conferite în semn de omagiu adus personalității celor de mai sus, care, cu dăruire și înțelepciune, au contribuit la prestigiul UPG din Ploiești în domeniul educației universitare și cercetării științifice.

În cuvântul de mulțumire adresat domnului Prof. Univ. Dr. Ing. Lazăr Avram se arată că acesta „a contribuit neîncetat la formarea a numeroase promoții de ingineri care, ulterior absolvirii, au lucrat în domenii de mare responsabilitate din țară și de peste hotare și a reușit să identifice de fiecare dată un echilibru necesar în relațiile personale și profesionale cu întregul corp didactic al Universității”. Mai mult, activitatea sa didactică universitară, academică și de cercetare științifică se caracterizează prin sârguință, înțelepciune, devotament, rigurozitate și rafinament  intelectual, toate puse în slujba Facultății de Ingineria Petrolului și Gazelor. Această diplomă este un semn de recunoaștere și apreciere pentru devotamentul și excelența în educație, Lazăr Avram fiind un adevărat „far de inspirație și un exemplu de profesionalism pentru întreaga activitate”.

Lazăr Avram este Cetățean de Onoare al comunei natale Maieru (jud. Bistrița) și membru al Uniunii Scriitorilor din România, secțiunea poezie, din București.

Prof. Niculae Napoleon Antonescu a avut o carieră academică de succes, astfel că, după ce a obținut titlul de „Inginer mecanic petrolier” în 1957, și cel de „Doctor în inginerie” în 1970, a urcat în toate funcțiile de conducere universitare, începând de la membru al Consiliul Facultății de Utilaje Petroliere (1965-2004), membru al Senatului și al Consiliului Executiv de Administrație (1968-2004), decan al Facultății de Mașini Petroliere – în prezent Facultatea de Inginerie Mecanică și Electrică (1972-). 1979), Prorector al Institutului de Petrol și Gaze Ploiești – în prezent Universitatea Petrol-Gaze ​​(PGU) din Ploiești (1979-1987), șef Departament la Catedra Tehnologia Construcțiilor de Mașini Petroliere (1990-1992), Rector al PGU (1996-2004) și terminând cu funcția de Rector de Onoare al PGU (2005-prezent). Pe lângă aceste funcții de conducere universitare, prof. Antonescu este membru fondator al Consiliului Național al Rectorilor (din 1996), a fost deputat în Parlamentul României (1996-2004) și a ocupat și deține o serie de înalte funcții în diverse asociații și consilii naționale, cum ar fi Membru de Onoare al Comitetului Național Român pentru Consiliul Mondial al Energiei (RNC-WEC). Meritele sale deosebite au fost recunoscute printr-o serie de distincții naționale și internaționale precum Ordinul „Steaua României” în gradul de Cavaler obținut în 1999.

Prof. Lazăr Avram este o personalitate care s-a remarcat printr-o bogată activitate didactică și de cercetare în domeniul petrolului și al forajului în special, care i-a adus un prestigiu științific recunoscut de întreaga comunitate academică din țară și Europa. A absolvit Institutul de Petrol și Gaze – Ploiești în 1980.  După un stagiu de doi ani în Franța, a obținut în 1993 Diplôme de l’Institut Français du Pétrole (Developpement et Exploitation des Gisements). În 1993, a obținut și un doctorat în Inginerie Foraj-Extracție la PGU. Primul său loc de muncă a fost ca inginer pe platforma de foraj offshore „Gloria”, începându-și cariera universitară în 1982 ca asistent la Institutul de Petrol și Gaze – Ploiești în domeniul Forajelor Speciale și Forajelor Offshore. În 1998 a devenit Profesor Doctor. Din 2006 a fost Șef al Departamentului Foraj-Extractie, iar din 2011 Director al Departamentului Foraj, Extracție și Transport Hidrocarburi – FET până în 2020, când a devenit Decan al Facultății de Inginerie Petrol și Gaze din cadrul PGU. De asemenea, a făcut cunoștință cu cercetarea și a instruit personalitățile științifice a 29 de doctori în inginerie minieră, petrol și gaze. Dosarul științific al prof. Lazăr Avram cuprinde 29 de cărți de specialitate, cinci colecții și ghiduri de laborator, șase brevete, peste 230 de articole și lucrări științifice publicate în țară sau străinătate la conferințe naționale și internaționale sau în reviste de prestigiu.

Cei aproape 50 de ani de activitate în serviciul ingineriei chimice ai Prof. Ion Bolocan sunt marcați de dorința de a fi în permanență conectat la ultimele evoluții din domeniul chimiei organice și al ingineriei petroliere, pentru ca astăzi, 40 de generații de absolvenți ai acestei facultăți să poată spune că au un background solid în chimie organică, datorită contribuției pe care prof. Ion Bolocan l-a adus la pregătirea lor. În 45 de ani de cercetare științifică în laboratoarele Facultății de Tehnologia Petrolului și Petrochimie, prof. Ion Bolocan a contribuit la peste 200 de cărți, lucrări științifice publicate în reviste internaționale, brevete, lucrări de cercetare științifică și de tehnologie inginerească. Abilitățile organizatorice, corectitudinea și implicarea prof. Ion Bolocan au dus la numirea acestuia în funcția de decan al Facultății de Tehnologia Petrolului și Petrochimie. Apoi a petrecut 12 ani ca prorector al PGU. Toți cei care au avut ocazia să lucreze cu prof. Ion Bolocan au dobândit, pe lângă cunoștințe de specialitate, rigoare, atenție la detalii și profesionalism.

Prof. Cornel Constantin Lazăr este o personalitate cu un prestigiu recunoscut atât la nivel național, cât și internațional pentru contribuții semnificative în domeniul educației și cercetării. Licențiat în științe economice (Facultatea de Cibernetică Economică, ASE București) și drept (Facultatea de Drept, Universitatea din București), prof. Cornel Constantin Lazăr și-a început cariera profesională ca economist la Institutul Național de Statistică unde și-a adus o contribuție semnificativă. în domeniul statisticii recunoscute la nivel naţional. Cunoștințele și aptitudinile acumulate l-au determinat să îmbrățișeze o carieră didactică la Facultatea de Economie a PGU în 1999. Dorința de autoperfecționare și de pregătire aprofundată în domeniul economiei l-au determinat să urmeze studiile doctorale la Academia de Studii Economice. in Bucuresti. În același timp, a urcat în ierarhia didactică, de la asistent la profesor universitar. Angajamentul, dăruirea și realizările sale manageriale și didactice au fost răsplătite cu numeroase distincții, premii și diplome naționale și

internaționale.

Prof. Cristian Marinoiu a urmat Facultatea de Matematică, specializarea Informatică din cadrul Universității din București. În 1988 a ocupat un post de asistent universitar la F.E.A.I. departamentul I.P.G. Ploiesti, devenind astfel al treilea membru al micului personal de Informatică. În 1992, a adus o contribuție semnificativă la transformarea colectivului de Informatică într-un departament și a participat activ și profesional la dezvoltarea acestuia. Specificul pregătirii sale de bază i-a permis să se implice competent în susținerea, dezvoltarea și promovarea specializărilor Matematică-Informatică și Informatică (unde a dezvoltat, propus și condus noi cursuri), dar și a Cursului de Specializare în Informatică, al cărui director a fost, contribuind la rezolvarea penuriei de profesori de Informatică din județul Prahova. În calitate de decan al unei facultăți nou înființate, care avea la acea vreme cele mai multe profesori, cele mai noi specializări (aparținând unor domenii de studiu eterogene) și care ocupa locul al doilea în universitate ca număr de studenți, a reușit prin decizii echilibrate și inspirate să sporirea și menținerea prestigiului Facultății de Litere și Științe la nivelul cerințelor promovate în mod tradițional la PGU.