Camera de Comerț și Industrie Prahova informează beneficiarii și potențialilii beneficiari cu privire la măsurile compensatorii din cadrul PNDR 2014-2020, în anul 2021. Urmare definitivării cadrului legislativ aplicabil măsurilor de mediu și climă în perioada de tranziție către perioada de programare 2023-2027, precum și în contextul lansării campaniei de depunereCiteste mai multe