Motto: „Sculptura este piedestalul pe care sculptorul aşază chipul plastic şi tridimensional al spiritului”. (Aneta Timplaru Horghidan) Noi sculpturi monumentale au intrat, acum, în miez rodnic de toamnă, în patrimoniul Ploieștilor (Parcul Municipal Vest). Albe, mari, grăind despre artă în glasul marmurei legendare, creațiile au menirea de a oferi nuCiteste mai multe