„Fă rai din ce ai”, nu-i doar o vorbă din bătrâni! Prinde viață în gesturile polițiștilor care, de fiece dată înaintea marilor sărbători, fac ce afcși aducbucurie celoraflați în nevoie, copiilor care tânjesc după ocopilărie plină de zâmbete și culoare și… fac, iată, tandem cu tradițiile pentru a aduce daruriCiteste mai multe