Declaraţia informativă privind impozitul reţinut la sursă, veniturile din jocuri de noroc şi câstigurile/ pierderile din investitii,  pe beneficiar de venit (formular 205) se completează şi se depune până la data de 31 ianuarie 2019 de catre plătitorii de venituri care au obligaţia calculării, reţinerii şi virării impozitului pe veniturileCiteste mai multe

DGRFP Ploiesti ii informeaza pe contribuabili ca data de 25 aprilie este termen limita pentru: – Plata impozitului reţinut la sursă în luna precedentă – plătitorii următoarelor venituri: din drepturi de proprietate intelectuală, din premii şi jocuri de noroc, obţinute de nerezidenţi, din alte surse. – Efectuarea plăţii anticipate privindCiteste mai multe