Primăria Municipiului Ploiești a finalizat recepția la terminarea lucrărilor aferente proiectului „Eficientizare energetică Școala Gimnazială ,,George Coșbuc’’. Proiectul a fost finanțat din fonduri de la bugetul local și din surse externe nerambursabile prin POR 2014-2020, Axa prioritară 3- Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea deCiteste mai multe