Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Prahova informează contribuabilii că 25 ianuarie 2023 este termenul de depunere a următoarelor declarații, pentru perioada de raportare încheiată: – formularul 100 „Declaraţie privind obligaţiile de plată la bugetul de stat”; – formularul 112 „Declaraţie privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venitCiteste mai multe

Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Prahova informează contribuabilii că 25 mai 2022 este termenul de depunere a următoarelor declarații, pentru perioada de raportare încheiată: – formularul 212 ”Declaraţia Unică (DU) privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice”; – formularul 230 ”Cerere privind destinația sumei reprezentând pânăCiteste mai multe

Joi, 25 aprilie 2019, este termen limită de declarare şi de plată a obligaţiilor fiscale. De asemenea, potrivit H. G. nr. 171 din 29 martie 2019 pentru personalul instituţiilor şi autorităţilor publice, ziua de 30 aprilie 2019 se stabileşte ca zi liberă.   „Astfel, în intervalul 26 aprilie 2019 –Citeste mai multe

Directia Generala Regională a Finanţelor Publice Ploiesti anunta ca data de 30 iunie este termen: – Depunerea Declaraţiei informative privind livrările/prestările si achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional aferente perioadei de raportare (lună, trimestru etc) – (formular 394 ); perioada de raportare este cea declarată pentru depunerea decontului de TVA, prevăzutăCiteste mai multe

Directia Generala Regionala a Finantelor Publice Ploiesti anunta contribuabilii ca data de 9 iunie este termen limita pentru: -Depunerea Declaraţiei de menţiuni privind schimbarea perioadei fiscale pentru persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA care utilizează trimestrul calendaristic ca perioadă fiscală şi care efectuează o achiziţie intracomunitară taxabilă în România)Citeste mai multe

Directia Generala Regionala a Finantelor Publice Ploiesti anunta contribuabilii ca data de 30 mai este termen pentru: – Depunerea Declaraţiei informative privind livrările/prestările si achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional aferente perioadei de raportare (lună, trimestru etc) – (formular 394); perioada de raportare este cea declarată pentru depunerea decontului de TVA,Citeste mai multe

Directia Generala Regionala a Finantelor Publice Ploiesti anunta contribuabilii ca data de 8 mai este termen pentru: -Depunerea Declaraţiei de menţiuni privind schimbarea perioadei fiscale pentru persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA care utilizează trimestrul calendaristic ca perioadă fiscală şi care efectuează o achiziţie intracomunitară taxabilă în România) –Citeste mai multe

Directia Generala Regionala a Finantelor Publice Ploiesti anunta contribuabilii ca data de 2 mai este termen pentru: * Depunerea Declaraţiei informative privind livrările/prestările si achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional aferente perioadei de raportare (lună, trimestru etc) – (formular 394) ; perioada de raportare este cea declarată pentru depunerea decontului deCiteste mai multe

Persoanele fizice, persoanele juridice, entitățile fără personalitate juridică, precum și sediile secundare care au obligația înregistrării ca plătitori de impozit pe salarii, care nu depun în termenele prevăzute de legislația în vigoare declarația de înregistrare fiscală vor fi înregistrate fiscal din oficiu, sau la cererea altei autorități care administrează creanțeCiteste mai multe

DGRFP Ploiesti anunta contribuabilii ca data de 27 iunie este termen limita pentru: • Plata impozitului reţinut la sursă în luna precedentă de către platitorii următoarelor venituri: din drepturi de proprietate intelectuală; din premii si jocuri de noroc; obţinute de nerezidenţi; din alte surse. • Plata taxei anuale pentru autorizaţiaCiteste mai multe