Universitatea Petrol – Gaze din Ploiești, cu sediul în mun. Ploiești, str. Bd. București, nr. 39, intenţionează să obţină Avizul de Gospodărire a Apelor, conform Legii Apelor nr. 107/1996 cu modificările şi completările ulterioare, pentru obiectivul: „Construcție și montaj echipamente de pompe termice aferente sistemului termic, forări de 4 puțuriCiteste mai multe

Persoanele care dețin construcții și amenajări ce funcționează fără autorizație de securitate la incendiu vor putea obține acest document până cel târziu la data de 30 iunie 2017. După această dată, punerea în funcțiune a construcțiilor fără obținerea autorizației de securitate la incendiu constituie contravenție si se sancționează cu amendăCiteste mai multe