„Se misca munti” in Educatie: Reforma curriculara de anvergua anuntata oficial

„Am început amplul proces de reformă curriculară!

Procedura privind constituirea comisiilor de elaborare și de validare a planurilor-cadru pentru învățământul preuniversitar a fost deja pusă în consultare publică. Ea include etapele constituirii grupurilor de lucru.

Așa cum am mai menționat, procesul este unul transparent, de aceea a fost publicat și Graficul activităților privind noul curriculum național.

Planurile-cadru stabilesc obiectele de studiu din fiecare clasă și tip de școală, numărul de ore, pe săptămână, pentru fiecare disciplină, precum și numărul total, minim și maxim, de ore pe săptămână. Ele au caracter unic și obligatoriu, fiind aplicate la nivel national”, a anunțat azi ministrul Educației, Ligia Deca.

Procedura supusă consultării publice reglementează modalitatea de constituire a Comisiilor de elaborare și de validare a planurilor-cadru de învățământ, în conformitate cu art.115, alin.(2), art.121, alin.(3) și art.125, alin.(1) din Legea învățământului preuniversitar nr.198/2023.

Elaborarea și validarea planurilor-cadru de învățământ se realizează prin activități specifice în cadrul următoarelor comisii constituite la nivelul Ministerul Educației, în baza unui proces transparent de selecție:

  • Comisia de elaborare a planurilor-cadru de învățământ. Activitatea principală constă în elaborarea și revizuirea planurilor-cadru pentru nivelurile ce corespund învățământului preuniversitar obligatoriu – educație timpurie, învățământ primar, învățământ gimnazial și învățământ liceal, inclusiv cu adaptările necesare învățământului special și formei de învățământ cu frecvență redusă/seral
  • Comisia de validare a planurilor-cadru de învățământ. Activitatea principală constă în analizarea și validarea proiectelor de planuri-cadru de învățământ, ca etapă premergătoare celei de aprobare a acestora, prin ordin al ministrului educației, inclusiv de a face propuneri de îmbunătățire a planurilor-cadru de învățământ.

Context: Graficul activităților privind noul curriculum național

Propunerile și sugestiile pot fi trimise în perioada 16 – 26 august 2023 pe adresa de e-mail consultare@rocnee.eu