Proiect de 20 milioane euro din bani europeni pentru un terminal multi-modal in Ploiesti

Primarul Municipiului Ploiești, Adrian Florin Dobre, a semnat contractul de finanțare a proiectului “Creșterea mobilității traficului prin realizarea terminalului multimodal Nord-Vest, incluzând și spații de parcare pentru moduri de transport auto și biciclete (Zona Spital Județean)”.

 

Proiectul este finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa Prioritară – Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Operaţiunea – Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reşedinţă de judeţ prin investiţii bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă.

 

Obiectivul general al acestui proiect, de care va beneficia Municipiul Ploiești, constă înasigurarea unui serviciu eficient de transport public de călători, în vederea reducerii numărului de deplasări cu transportul privat (cu autoturisme) şi reducerea emisiilor de echivalent CO2 din transport.

 

Astfel, prin intermediul acestui proiect se va asigura în primul rând creșterea calității și siguranței transportului public în Municipiul Ploiești, obiectiv care se va realiza în decurs de 24 de luni de la semnarea contractului de finanțare. Măsurile prevăzute pentru a fi implementate în acest context sunt următoarele:

 

–        Construire clădire stație capăt de linie (cu sală de așteptare, case de bilete, grupuri sanitare, punct sanitar, camera pentru mama și copil, zonă destinată șoferilor, camere tehnice, spațiu interior de joacă pentru copii, spațiu pentru dispeceratul sistemului de management al traficului);

–        Amenajarea peroanelor de îmbarcare/ debarcare pentru călători;

–        Amenajarea de platforme rutiere pentru accese;

–        Instalarea panourilor de afișare electronice: în stațiile de așteptare (în cadrul terminalului) și cele de tramvai și troleibuz;

–        Realizarea unei  parcări pentru autoturisme, de tip „park and ride” (în cadrul terminalului).

 

Totodată, un alt obiectiv important urmărit prin punerea în aplicare a proiectului este scurtarea timpului de călătorie pentru transportul public și reducerea congestiei din traficul rutier, în Municipiul Ploiesti, în decurs de 24 de luni de la semnarea contractului de finanțare. Măsurile prevăzute pentru a fi implementate în acest context sunt  următoarele:

 

–        Realizarea dispeceratului pentru sistemul de management al traficului și e-ticketing ce include hardware-ul si software-ul necesare – în cadrul terminalului intermodal;

–        Instalarea de senzori de detecție a traficului, de module de comunicație cu elementele de semaforizare, de module de detecție a poziției în trafic;

–        Realizarea de lucrări de upgrade (modernizare) a sistemului de semaforizare pentru un număr de 13 intersecții.

Al treilea obiectiv important, care se va realiza prin implementarea acestui proiect, va fi reglementarea circulației mijloacelor de transport rutiere și a circulațiilor velo și pietonale, în zona de Nord a Municipiului, prin reconfigurarea străzii Găgeni, care se va realiza în decurs de 24 de luni de la semnarea contractului de finanțare. Măsurile prevăzute pentru a fi implementate în acest context sunt următoarele:

–        Extinderea carosabilului zonei ce include bucla căii de rulare a tramvaiului și intrarea Spitalului judetean, în scopul integrarii peroanelor tramvaielor în zona de transfer multimodal;

–        Amenajarea a trei parcări de biciclete pe strada Găgeni (cca. 30 locuri în fiecare parcare);

–        Pistă de biciclete cu dublu sens, pe partea dreaptă a străzii Găgeni, dinspre intrarea în municipiu către Șoseaua Nordului;

–        Amenajarea trotuarelor și pistelor de biciclete,  în cadrul terminalului intermodal.

 

Proiectul “Creșterea mobilității traficului prin realizarea terminalului multimodal Nord-Vest, incluzând și spații de parcare pentru moduri de transport auto și biciclete (Zona Spital Județean)” este în valoare totală de 98,197,848.83 lei. Valoarea totală eligibilă este de 52,594,092.27 lei, iar cheltuielile totale contribuţie proprie (la cheltuielile eligibile și neeligibile) sunt în cuantum de 46,655,638.41 lei.