Conferentiarul Mihai Apostolache, distins cu Premiul „Antonie Iorgovan”

ONORANT: Premiul „Antonie Iorgovan” pentru articolul „Perspective în cooperarea interinstituțională. Privire specială asupra cadrului normativ specific consorțiilor administrative”, decernat conf Mihai Apostolache de la Universitatea Petrol și Gaze Ploiești, fondatorul partidului România în acțiune”:

«La prima ediție a Premiilor Revistei de Drept Public, organizată în cadrul Conferinței Naționale de Drept Administrativ și Administrație Publică, am primit Premiul „Antonie Iorgovan” pentru cel mai bun articol publicat în Revista de Drept Public în anul 2023. Articolul a fost realizat cu doamna conferențiar universitar Flavia Ghencea, colega mea de la Universitatea „Ovidius” din Constanța.

Suntem onorați de o asemenea apreciere!

Conferința de Drept Administrativ și Administrație Publică a ajuns la a cincea ediție și a fost organizată de Facultatea de Drept a Universității din București și Grupul Editorial Universul Juridic. Tema conferinței a fost: „Virtuțile principiului eligibilității în alcătuirea autorităților publice. De la contenciosul electoral la contenciosul administrativ”», a declarat Mihai Apostolache.