Prof. univ. dr. ing. Lazar Avram – profesor emerit la UPG Ploiesti

Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești a conferit, în data de 27 iunie 2024, cinci titluri onorifice de Profesor Emerit pentru Prof. dr. ing. Niculae Napoleon Antonescu – Rector Onorific, Prof. univ. dr. ing. Lazăr Avram, Prof. dr. Ing. Ion Bolocan, Prof. dr. Ec. Cornel Constantin Lazăr și Prof. Dr. Asoc. Cristian Marinoiu.

Aceste distincții le-au fost conferite în semn de omagiu adus personalității celor de mai sus, care, cu dăruire și înțelepciune, au contribuit la prestigiul UPG din Ploiești în domeniul educației universitare și cercetării științifice.

În cuvântul de mulțumire adresat domnului Prof. Univ. Dr. Ing. Lazăr Avram se arată că acesta „a contribuit neîncetat la formarea a numeroase promoții de ingineri care, ulterior absolvirii, au lucrat în domenii de mare responsabilitate din țară și de peste hotare și a reușit să identifice de fiecare dată un echilibru necesar în relațiile personale și profesionale cu întregul corp didactic al Universității”. Mai mult, activitatea sa didactică universitară, academică și de cercetare științifică se caracterizează prin sârguință, înțelepciune, devotament, rigurozitate și rafinament  intelectual, toate puse în slujba Facultății de Ingineria Petrolului și Gazelor. Această diplomă este un semn de recunoaștere și apreciere pentru devotamentul și excelența în educație, Lazăr Avram fiind un adevărat „far de inspirație și un exemplu de profesionalism pentru întreaga activitate”.

Lazăr Avram este Cetățean de Onoare al comunei natale Maieru (jud. Bistrița) și membru al Uniunii Scriitorilor din România, secțiunea poezie, din București.

Prof. Lazăr Avram este o personalitate care s-a remarcat printr-o bogată activitate didactică și de cercetare în domeniul petrolului și al forajului în special, care i-a adus un prestigiu științific recunoscut de întreaga comunitate academică din țară și Europa. A absolvit Institutul de Petrol și Gaze – Ploiești în 1980.  După un stagiu de doi ani în Franța, a obținut în 1993 Diplôme de l’Institut Français du Pétrole (Developpement et Exploitation des Gisements). În 1993, a obținut și un doctorat în Inginerie Foraj-Extracție la PGU. Primul său loc de muncă a fost ca inginer pe platforma de foraj offshore „Gloria”, începându-și cariera universitară în 1982 ca asistent la Institutul de Petrol și Gaze – Ploiești în domeniul Forajelor Speciale și Forajelor Offshore. În 1998 a devenit Profesor Doctor. Din 2006 a fost Șef al Departamentului Foraj-Extractie, iar din 2011 Director al Departamentului Foraj, Extracție și Transport Hidrocarburi – FET până în 2020, când a devenit Decan al Facultății de Inginerie Petrol și Gaze din cadrul PGU. De asemenea, a făcut cunoștință cu cercetarea și a instruit personalitățile științifice a 29 de doctori în inginerie minieră, petrol și gaze. Dosarul științific al prof. Lazăr Avram cuprinde 29 de cărți de specialitate, cinci colecții și ghiduri de laborator, șase brevete, peste 230 de articole și lucrări științifice publicate în țară sau străinătate la conferințe naționale și internaționale sau în reviste de prestigiu.

Sursa: Reusita.ro