Peste 1000 de candidati la Titularizare in Prahova

Potrivit informațiilor oficiale, în Prahova s-au înscris pentru titularizare 1.081 de candidați la proba scrisă din cadrul concursului național de ocupare a posturilor didactice/catedrelor din unitățile de învățământ preuniversitar, sesiunea 2021.

 Sunt, așadar, mulți (în special tineri absolvenți din actuala generație sau din anii anteriori) care aspiră la nobila profesie de dascăl.

Concurența e una… încordată, însă, deoarece de această dată sunt disponibile doar 196 de posturi de titular (114 în mediul urban şi 82 în mediul rural). Cele mai multe posturi vacante pentru angajare pe perioadă nedeterminată vizează următoarele discipline/specializări: educație fizica – 31 posturi (89 candidați), educatoare- 48 (247 candidați), învățători- 26 posturi (131 candidați).

Pentru angajarea pe perioadă nedeterminată (titularizare), candidații trebuie să obțină la proba scrisă minimum nota 7 (șapte), iar pentru angajarea pe perioadă determinată (suplinire), minimum nota 5 (cinci).

Potrivit calendarului, primele rezultate vor fi afișate în data de 27 iulie, la sediile inspectoratelor școlare și pe site-ul http://titularizare.edu.ro.

Contestațiile se depun la sediile inspectoratelor școlare județene sau se transmit prin mijloace electronice, în zilele de 27 iulie, după afișarea rezultatelor, până la ora 21:00, respectiv 28 iulie, până la ora 12:00.

Contestațiile pot fi transmise si prin e-mail, după afișarea rezultatelor, până în data de 28 iulie, ora 12:00. Rezultatele finale se afișează la sediile inspectoratelor școlare județene și pe site în data de 3 august.

foto: Facebook