Moment special in echipa Ro2D2. Doi dintre membri absolvesc clasa a XII-a. Mesaj emotionant

The moment has finally come!

This year’s alumni are Daria Dicu, coordinator and member of the PR & Marketing depart and Andrei Băzăvan, captain of the team and coordinator of the construction department.

Your journey with us has been inspiring!

From late-night coding sessions and intricate design challenges to the thrill of competitions and the camaraderie of teamwork, your passion and commitment have always shone brightly. You have set a high standard for those who follow in your footsteps, and your legacy will undoubtedly inspire future team members.

Stay curious, keep innovating, and never stop learning. We look forward to hearing about your future successes and hope you will stay in touch.

Congratulations once again, and best of luck in all your future pursuits!

Momentul a sosit în sfârșit!

Absolvenții din acest an sunt Daria Dicu, coordonator și membru al departamentului PR & Marketing și Andrei Băzăvan, căpitan al echipei și coordonator al departamentului de construcții.

Călătoria voastră cu noi a fost inspirată!

De la sesiuni de codare de noapte și provocări complexe de design până la emoția competițiilor și camaraderia muncii în echipă, pasiunea și angajamentul tău au strălucit întotdeauna. Ați stabilit un standard ridicat pentru cei care vă calcă pe urme, iar moștenirea voastră va inspira, fără îndoială, viitorii membri ai echipei.

Rămâneți curioși, continuați să inovați și nu încetați niciodată să învățați. Așteptăm cu nerăbdare să auzim despre succesele voastre viitoare și sperăm că vom rămâne conectați.

Felicitări încă o dată și mult succes în toate activitățile voastre viitoare!

Este emoționantul mesaj al echipei Ro2D2, VICECAMPIOANĂ MONDIALĂ la Robotică, azi, la „despărțirea” de doi dintre membrii să care, iată au absolvit cursurile Colegiului Național „Mihai Viteazul”, încununați de laurii unor rezultate sectaculoase, rod al pasiunii, al muncii, al conștiinciozității, al respectului față decarte, față de colegi, față de profesori și comunitate.

 Într-adevăr, un moment UNIC, SPECIALși, cu certitudine… DE NEUITAT.

 Nu avea cum să nu ne atragă atenția , nu avea cum să nu ne impresioneze. Și merită să-l trăim cu toții, noi, ploieștenii, nu… „alături”, ci împreună cu acești tineri minunați!