„Martisorul” literaturii noastre, omagiat printr-un proiect minunat la Casa de Cultura „Ion Luca Caragiale”

INSPIRAT: la împlinirea a 187 de ani de la nașterea scriitorului copilăiei noastre (și care AȘA TREBUIE SĂ RĂMÂNĂ!), Ion Creangă, elevii şi profesorii din Ploiești sunt invitaţi să celebreze această zi maredin istoria literaturii române printr-I inițiativă inspirată a Casei de Cultură „Ion Luca Caragiale” a municipiului în cadrul proiectului „Lumea lui Creangă”.

Proiectul se va desfăşura în data de 1 martie și este adresat tuturor elevilor din ciclurile de învățământ preșcolar, primar și gimnazial din Ploiești.

„Lumea lui Creangă” are ca obiective generale afirmarea şi promovarea operei marelui povestitor.

Pentru evaluarea proiectului, se va întocmi un proces-verbal, pentru fiecare instituție de învățământ, însoțit de maxim 5 fotografii, în format jpeg., din care să reiasă activitatea desfășurată (recomandăm tuturor cadrelor didactice ca măcar într-una din fotografii să apară numele proiectului „Lumea lui Creangă”- 1 martie 2024.

Materialele vor fi trimise până la data de 05 martie 2024, ora 16.00, pe adresa de e-mail: cristina.casadeculturaploiesti@gmail.com. În procesul verbal se vor specifica, în tabel, numele cadrelor didactice implicate, clasa, numărul de elevi participanți și tipul de activitate realizată.

Proiectul se desfășoară sub egida programului Ploiești #LetsPLAY Capitala Tineretului din România 2024.

*Apreciem această inițiativă cu atât mai mult cu cât se impune (până nu e prea târziu și nu ne… pierdem în cețurile unui prezent în carede prea multe tezaurul national e pus „la colt” dinaintea unor texte și non-valoricare nici măcaru atrag tânăragenerație către profunzimea și rolul  CULTURII!), în mod clar, reîntoarcerea la valorile imuabile ale culturii naționale.

 * Casa de Cultură „Ion Luca Caragiale” a Municipiului Ploieşti derulează o serie de proiecte la nivel naţional, proiecte în care obiectivele propuse sunt cele de a facilita schimburile culturale şi educaţionale între diferite asociaţii și/sau instituţii de cultură şi de învăţământ.