Iulian Dumitrescu: „Ne dorim ca dialogul dintre CJ Prahova, ONG-uri, parteneri sociali si cetateni sa fie de cea mai buna calitate”

Consiliul Județean Prahova își consolidează relațiile cu ONG-urile care vor să participe la formularea politicilor publice privind dezvoltarea județului și la facilitarea implicării cetățenilor în procesele decizionale din Prahova.

„Ne dorim ca dialogul dintre administrația publică județeană, ONG-uri, parteneri sociali și cetățeni să fie de cea mai bună calitate. Doar împreună putem găsi cele mai bune soluții pentru dezvoltarea durabilă, sustenabilă a județului. Porțile noastre sunt deschise pentru toate organizațiile și cetățenii care vor să se implice activ în îmbunătățirea condițiilor de viață ale prahovenilor și în creșterea competitivității județului nostru”, a declarat Iulian Dumitrescu, președintele Consiliului Județean Prahova.

În acest scop, administrația publică județeană, în parteneriat cu două ONG-uri, a depus, în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă (POCA), finanțat din Fondul Social European (FSE), următoarele proiecte:

1. „Transparență decizională în Prahova – consolidarea capacității ONG-urilor și partenerilor sociali din județul Prahova de a se implica în formularea și promovarea dezvoltării la nivel local”–proiect promovat de Consiliul Județean Prahova, în parteneriat cu Asociația Centrul de Suport și Formare pentru Dezvoltarea unei Societăți Echitabile (CENFORM).

Rezultatul proiectului va fi dezvoltarea și implementarea unui mecanism de consultare a autorităților și instituțiilor publice cu ONG-uri, parteneri sociali și cetățeni în elaborarea politicilor și strategiilor de dezvoltare la nivel local.

2. Dezvoltarea inteligenței digitale pentru o cetățenie activă” – proiect promovat de Consiliul Județean Prahova, în parteneriat cu Asociația GO-AHEAD.

Obiectivele specifice ale acestui proiect au în vedere susținerea și promovarea dezvoltării locale prin dezvoltarea de materiale și programe de formare dedicate cetățeniei active în lumea digitală, precum și prin sesiuni de consultare cu societatea civilă/partenerii sociali și campanii de conștientizare în vederea creșterii competențelor, folosirii facilităților digitale existente și implicării cetățenilor în procesele decizionale de la nivelul județului Prahova.

Fiecare proiect are un buget maxim de 425.000 de lei și urmează să fie finanțat prin POCA, în cadrul obiectivului tematic privind consolidarea capacității instituționale a autorităților publice și a părților interesate și eficiența administrației publice.