ISU Prahova, controale la unitatile de cazare din Sinaia

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă al judeţului Prahova desfăşoară, permanent, activităţi orientate spre siguranţă cetăţeanului, pe cele două componente specifice, prevenirea situaţiilor de urgenţă şi gestionarea operativă a evenimentelor care pun în pericol viaţa semenilor sau bunurile acestora.

În scopul prevenirii unor evenimente nedorite, de la începutul lunii iulie până în prezent, ISU Prahova a derulat o serie de acţiuni de verificare și activităţi de îndrumare şi control pe linia respectării măsurilor de apărare şi stingere a incendiilor la obiective cu domeniul de activitate turism din orașul Sinaia.

Astfel, s-au executat 66 de controale la operatori economici, unde au fost constatate 397 de deficienţe, dintre care 212 au fost înlăturate pe timpul verificărilor. În urma acţiunilor de control preventive, au fost aplicate 397 de sancţiuni contravenţionale, respectiv 320 de avertismente şi 77 de amenzi, în cuantum de 141.500 lei.

Totodată din cele 66 de obiective controlate, 12 nu dețin autorizație de securitate la incendiu.

Principalele nereguli identificate în teren au constat în: exploatarea instalaţiilor electrice cu defecţiuni/improvizaţii, neobţinerea autorizaţiei de securitate la incendiu, nefuncţionarea iluminatului de securitate pentru marcarea căilor de evacuare, neactualizarea/neelaborarea actelor de autoritate şi evidenţelor specifice de apărare împotriva incendiilor, neverificarea mijloacelor tehnice de apărare împotriva incendiilor, blocarea/reducerea gabaritului căilor de evacuare, neorganizarea corespunzătoare a instructajului în domeniul situaţiilor de urgenţă, neafişarea/neactualizarea planurilor de evacuare în caz de incendiu, neorganizarea intervenţiei la locul de muncă, neactualizarea planurilor de evacuare ale utilizatorilor în cazul producerii unei situații de urgență.

Cu ocazia controalelor, au fost organizate şi desfăşurate 62 de exerciţii în caz de incendiu, cu 340 de participanți, precum și 84 de instruiri cu personalul cu atribuţii în domeniul situaţiilor de urgenţă de la localităţi, operatori economici şi instituţii.

Având în vedere faptul că perioada următoare se caracterizează printr-un aflux mare de persoane care aleg să-şi petreacă timpul liber în astfel de locaţii, ISU Prahova recomandă administratorilor/proprietarilor acestor categorii de obiective, următoarele:

– respectarea numărului maxim de utilizatori prevăzut de legislaţia in vigoare, pentru aceste categorii de construcţii;

– solicitarea sprijinului pentru acordarea asistenţei tehnice de specialitate în vederea întocmirii documentaţiei necesare obţinerii autorizaţiei de securitate de incendiu;

– preocupare sporită pentru solicitarea acestui act administrativ care să asigure securitatea beneficiarilor.