Fotografie UNICAT: Fenomen astronomic- „Prietenie” stransa intre Luna, Venus si Neptun

O imagine unicat surprinsă în această seară de pe semețele culmi ale Bucegilor!

Venus este, cu siguranță, regina nopții din această iarnă. Planeta va fi vizibilă pe cerul vestic de seară până către primăvară. Potrivit astronomilor, săptămâna aceasta, Venus va străluci la o magnitudine strălucitoare -4.1 și va fi ghidul dvs. pentru a vedea planeta cea mai slabă și îndepărtată a sistemului nostru solar – Neptun.

Marți seara, 28 ianuarie, luna va trece la stânga (sau la celeste sud) a lui Venus. Atât Luna cât și Venus (vizualizate prin telescopul tău) vor fi doar parțial iluminate, deoarece Soarele este situat acum la vest de ele, dar Venus va „afișa” un disc mai luminat, deoarece este mai departe de Pământ decât este Soarele.

În aceeași seară, Venus și Neptun se vor așeza la o lățime „de un deget” între ele, astfel încât va trebui să potriiviți bine obicetivul pentru a le viziona pe amândouă prin telescop. Venus va sări deasupra unei stele de aur numită Phi Aquarii, punând steaua la mijloc. Strălucirea lui Venus va fi cu adevărat copleșitoare, așa că va trebui să încercați să puneți Venus chiar dincolo de câmpul vizual al dvs. și să căutați punctul slab și albastru al lui Neptun. Întrucât Venus este mult mai strălucitor decât Neptun, s-ar putea să fie greu să vedeți planeta îndepărtată în strălucirea lui Venus chiar și cu telescoape.

Phi Aquarii este mai strălucitor decât Neptun și poate fi văzut cu ochiul liber într-o noapte întunecată. Un alt sfat: planeta Neptun nu va pâlpâi și nu va sclipi deloc – dar stelele da. *Nu uitați că majoritatea telescoapelor se întorc și / sau inversează vederea.

Venus și Neptun vor pleca în vest, în jurul orei 20:30 ora locală. Încercați să prindeți Neptun imediat după întuneric, când este cel mai înalt pe cer – și veți viziona mai puțin atmosfera distorsionată a Pământului. Neptun va rămâne în apropiere de Phi Aquarii după ce Venus s-a mutat.

ASTA, PENTRU PASIONAȚII DE ASTRONOMIE ȘI NU NUMAI: O imagine unicat surprinsă în această seară de pe semețele culmi ale Bucegilor!

***

Venus is definitely the queen of the night this winter. The planet will be visible in the western evening sky until spring. This week, Venus will shine at a brilliant magnitude -4.1, and will be your guide to seeing the dimmest and remote planet of our Solar system – Neptune.

On Tuesday evening, January 28, the moon will pass to the left (or celestial south) of Venus. Both the moon and Venus (viewed through your telescope) will be only partially illuminated because the Sun sits west of them both – but Venus will show a more fully-lit disk because it is farther away from Earth than the Sun is.

At the same evening, Venus and Neptune will sit about one finger’s width apart – so you’ll need to zoom out to a low magnification to keep both of them visible through your telescope. Venus will jump above a golden star named Phi Aquarii, putting the star in the middle. Venus’ brilliance will all but overwhelm dim Neptune – so you may need to try putting Venus just beyond your eyepiece’s round field of view and looking for the dim, blue dot of Neptune. Since Venus is much brighter than Neptune, it might be hard to see the remote planet in Venus’ glare even with telescopes.

Don’t mistake Phi Aquarii for Neptune. Phi Aquarii is brighter than Neptune and can be seen with the naked eye on a dark clear night. Another tip: planet Neptune won’t flicker or twinkle much at all – but the stars will. Remember that most telescopes flip and/or invert the view.

Venus and Neptune will set in the west at about 8:30 pm local time. Try to catch Neptune right after dark, when it is highest in the sky – and you will be viewing through less of Earth’s distorting atmosphere. Neptune will remain near Phi Aquarii after Venus has moved off.

Clear skies and happy hunting!

Foto: Sergiu Olteanu