Finantare de cate 34.000 de euro pentru 72 de start-up-uri din Regiunea Sud-Muntenia

72 de start-up-uri din Regiunea Sud Muntenia, care vor crea 144 de noi locuri de muncă, vor fi finanțate cu sume de 34 mii de euro fiecare în cadrul proiectului „SMART Start-up – Antreprenoriat inovativ și sustenabil în Sud Muntenia”, co-finanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020.

Lansarea oficială a proiectului POCU/82/3/7/105848 a avut loc joi, 15 februarie 2018, la sediul Camerei de Comerț și Industrie Prahova, care este partener, alături de OTP Consulting Romania S.R.L., aplicantul fiind Camera de Comerț și Industrie a României.

“Până în prezent, Camera de Comerț și Industrie Prahova a fost implicată într-un număr de 40 de proiecte, din care 16 pe POSDRU, în perioada 2007-2013. Pe actuala axă POCU, suntem implicați în 4 proiecte, în 3 dintre acestea având calitatea de partener și într-unul de aplicant. Mai derulăm alte două proiecte, unul finanțat de către Guvernul Elveției și altul intitulat Europe Enterprise Network. Sunt extrem de încântat că putem lucra împreună pentru antreprenorii din Prahova”, a precizat, în deschiderea evenimentului, Președintele CCI Prahova, Aurelian Gogulescu.

Proiectul va fi implementat în Regiunea de Dezvoltare Sud-Muntenia și se va desfășura pe o perioadă de 36 de luni, respectiv 15.01.2018 – 14.01.2021. În județul Prahova, finanțarea va fi acordată exclusiv noilor firme care își vor desfășura activitatea în municipiile Ploiești și Câmpina.

Obiectivul general al proiectului presupune dezvoltarea spiritului antreprenorial și generarea de locuri de muncă și de afaceri cu profil non-agricol în Regiunea de Dezvoltare Sud Muntenia, prin formare profesională, dezvoltarea de competențe antreprenoriale și manageriale, precum și sprijin acordat persoanelor cu vârsta de peste 18 ani, care doresc să inițieze o activitate independentă în această regiune.

În cadrul acestui proiect, vor beneficia de formare profesională, dezvoltare de competențe antreprenoriale și manageriale un număr de 570 de persoane (din care 285 de angajați, inclusiv persoane care desfășoară o activitate și 285 de șomeri și inactivi). Cursurile au durata de 40 de ore, fiecare grupă urmând a avea cel mult 28 de persoane, cu condiția ca din fiecare județ al Regiunii Sud Muntenia să provină minimum 20 de persoane. După eleborarea planului de afaceri, vor fi selectate companiile ce vor fi înființate, clasamentul făcându-se pe baza unui punctaj. În cea de-a treia etapă vor fi finanțate 72 de IMM-uri și vor fi create cel puțin 144 de locuri de muncă, având în vedere că fiecare societate nou-înființată trebuie să creeze minimum două locuri de muncă.