Fast-food-urile si pizzeriile, in vizorul ITM Prahova

Inspectoratul Teritorial de Muncă Prahova a desfăşurat, în perioada 29-31 mai 2018, campania privind identificarea cazurilor de muncă nedeclarată şi verificarea modului în care se respectă prevederile legale care reglementează relaţiile de muncă şi securitate şi sănătate în muncă la angajatorii care îşi desfăşoară activitatea în domeniul alimentaţiei publice – bufet express, restaurant fast-food, pizzerie.

În perioada campaniei, inspectorii de muncă din cadrul Compartimentului Control şi Relaţii de Muncă au verificat 27 de agenţi economici şi au depistat cinci persoane care prestau activitate fără a avea contract individual de muncă. S-au aplicat 4 amenzi în valoare de 100.000 de lei pentru muncă la negru.

Cele mai frecvente încălcări ale prevederilor legislaţiei muncii din domeniul relaţiilor de muncă au fost: neevidenţierea timpului de lucru; neîntocmirea contractului individual de muncă; lipsa repartizării programului de lucru; nerespectarea repausului săptămânal.

În aceeaşi perioadă, în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă au fost verificaţi 29 de angajatori şi s-au constatat următoarele deficienţe: planul de prevenire şi protecţie era incomplet; semnalizarea de securitate, incompletă; trusele sanitare pentru acordare prim-ajutor lipseau sau erau incomplete; extinctoarele erau inaccesibile; instruirea în domeniul securităţii şi sănătatii în muncă era neconformă; controlul medical la angajare/periodic nu era efectuat.

Inspectorii de muncă au dispus măsuri de remediere a deficienţelor şi au aplicat 3 amenzi în valoare de 16.000 de lei.