Cota redusa de TVA pentru noi servicii

În Monitorul Oficial nr. 572/ 28.07.2016 a fost publicat Ordinul comun al ministrului finanţelor publice şi al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 1155/868/2016.

Astfel, incepând cu data de 1 august 2016, se aplică cota redusă de TVA de 9% pentru livrarea de ingrăşăminte şi pesticide utilizate în agricultură, seminţe şi alte produse agricole destinate însămânţării sau plantării, precum şi pentru prestările de servicii de tipul celor specifice utilizate în sectorul agricol.

Prin acest ordin s-au stabilit codurile din Nomenclatura combinată în care trebuie să se încadreze îngrăşămintele şi pesticidele utilizate în agricultură , precum şi seminţele şi alte produse agricole destinate însămânţarii sau plantării, pentru a putea beneficia de aplicarea cotei reduse de TVA, precum şi prestările de servicii de tipul celor specifice utilizate în sectorul agricol, prevăzute în anexa la ordin.

În ceea ce priveşte prevederile art.1 alin. (1) din OMFP 1155/868/2016, referitoare la livrarea de îngrăşăminte, pesticide utilizate în agricultură, seminţe şi alte produse agricole destinate însămânţării sau plantării, care se încadrează la codurile NC menţionate la acest articol, se aplică cota redusă de TVA de 9% pe tot lanţul economic de la producţie pâna la vânzarea către consumatorul final de către toţi furnizorii, indiferent de calitatea acestora, respectiv producători sau comercianţi, în măsura în care prin natura lor aceste bunuri pot fi utilizate în scopurile utilizate prevăzute de lege, respectiv în cazul îngrăşămintelor şi pesticidelor să poată fi în principiu utilizate în agricultură, iar în cazul seminţelor şi altor produse agricole să poată fi destinate însămânţării sau plantării, chiar dacă datorită modului de prezentare/ ambalare acestea ar putea fi utilizate şi pentru uz casnic.