Controale ale ITM Prahova legate de expunerea la agenti cancerigeni sau mutageni la locul de munca

Inspectoratul Teritorial de Muncă Prahova a desfăşurat, pe parcursul acestui an, acțiuni de conștientizare și control, vizând modul de respectare a cerințelor minime de securitate și sănătate în muncă pentru asigurarea protecției lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenți cancerigeni sau mutageni la locul de muncă.

Obiectivele campaniei au fost: prevenirea îmbolnăvirilor profesionale generate de agenții cancerigeni și mutageni prezenți la locurile de muncă; creșterea gradului de conștientizare cu privire la riscurile legate de expunerea la agenții cancerigeni și mutageni la locul de muncă; monitorizarea punerii în aplicare a prevederilor legale europene privind asigurarea securității și sănătății lucrătorilor expuși la agenții cancerigeni și mutageni; centralizarea datelor în vederea elaborării rapoartelor naționale privind punerea în aplicare a directivelor/regulamentelor europene specifice.

În această perioadă, inspectorii de muncă din cadrul Inspectoratului Teritorial de Muncă Prahova au organizat sesiuni de informare a angajatorilor cu scopul conștientizării tuturor celor care au legătură cu procesul muncii, de a se cunoaște și de a respecta normele de securitate și sănătăte în muncă în ceea ce privește lucrul cu agenții cancerigeni și mutageni.

Ulterior, inspectorii de muncă din cadrul compartimentului Securitate și Sănătate în Muncă au efectuat controale la agenții economici prahoveni și au monitorizat realizarea măsurilor dispuse în controale, pentru a se asigura că angajatorii au îmbunătăţit condiţiile de lucru la locurile de muncă pentru lucrătorii expuși la agenții cancerigeni și mutageni.

Atenționăm angajatorii care desfășoară activități cu agenții cancerigeni și mutageni să se asigure de deplina legalitate a activităților pe care le desfășoară, Inspectoratul Teritorial de Muncă Prahova continuând să monitorizeze unitățile verificate în această acțiune.