Controale ale ITM Prahova la transportatori

În trimestrele II şi  III ale anului 2018 inspectorii de muncă din cadrul Inspectoratului Teritorial de Muncă Prahova  au desfășurat acțiuni de control privind verificarea modului în care angajatorii  respectă cerințele minime de securitate și sănătate în muncă pentru transportul rutier al mărfurilor periculoase.  Obiectivele urmărite au fost:

  • diminuarea consecințelor sociale și economice negative care rezultă din încălcarea de către angajatorii ce desfășoară activitate în domeniul transportului rutier de mărfuri periculoase, a prevederilor legale în domeniu;
  • creșterea gradului de conștientizare a angajatorilor și angajaților cu privire la necesitatea respectării normelor legislative din domeniul securității și sănătății în muncă;
  • eliminarea în totalitate a neconformităților constatate, prin dispunerea măsurilor obligatorii de intrare în legalitate și aplicarea sancțiunilor contravenționale corespunzătoare;

S-a urmărit modul în care angajatorii respectă prevederile legale în domeniul securității și sănătății în muncă privitor la: utilizarea în muncă de către lucrători a echipamentelor de muncă; organizarea activității de securitate și sănătate în muncă; pregătirea și instruirea personalului în domeniul securității și sănătății în muncă; supravegherea stării de sănătate a salariaților; utilizarea și întreținerea echipamentelor de muncă destinate transportului rutier de marfă și persoane.

Astfel, inspectorii de muncă au verificat 6 angajatori şi au constatat următoarele deficienţe:

  • neîntocmirea instrucţiunilor proprii de sănătate şi securitate pentru transportul rutier al mărfurilor periculoase;
  • neacordare de echipament individual de protecţie pentru lucrători;
  • instruire necorespunzătoare pentru conducătorii auto.

Inspectorii de muncă au aplicat 14 sancţiuni contravenţionale şi au dispus măsuri de remediere a deficienţelor.