Controale ale ITM Prahova la transportatori rutieri

Inspectoratul Teritorial de Muncă Prahova a desfăşurat, în perioada 7-11 noiembrie 2022, Campania naţională privind respectarea de către transportatorii rutieri a prevederilor legale referitoare la încheierea şi executarea contractelor individuale de muncă, a timpului de muncă şi de odihnă a conducătorilor auto (lucrători mobili), a legislaţiei şi a directivelor europene ce vizează detaşarea lucrătorilor în cadrul prestării de servicii transnaţionale transpuse în legislaţia naţională, cod CA 4941 – Transporturi rutiere de mărfuri și cod CAEN 4931- Transporturi urbane, suburbane şi metropolitane de călători.

Obiectivele campaniei au fost: identificarea angajatorilor care folosesc muncă nedeclarată şi luarea măsurilor care se impun pentru respectarea prevederilor legale în domeniul relaţiilor de muncă; controlul privind respectarea timpului de muncă şi de odihnă; determinarea angajatorilor de a respecta prevederile Codului muncii – Legii nr. 53/2003, republicată, modificată şi completată, ale HG nr. 905/2017 cu modificarile şi completările ulterioare şi ale legilor speciale în domeniul transportului rutier privind timpul de muncă şi de odihnă al conducătorilor auto; creşterea gradului de conştientizare a angajatorilor şi a angajaţilor în ceea ce priveşte necesitatea respectării prevederilor legale în domeniul relaţiilor de muncă; diminuarea consecinţelor sociale şi economice negative care derivă din nerespectarea de către angajatorii care desfăşoară activitate în domeniul transportului rutier, a prevederilor legale privind timpul de muncă şi de odihnă; eliminarea tuturor neconformităţilor constatate, prin dispunerea de măsuri obligatorii de intrare în legalitate şi aplicare sancţiunilor contravenţionale corespunzătoare.                                                                         

În această perioadă, inspectorii de muncă din cadrul Inspectoratului Teritorial de Muncă Prahova, împreună cu reprezentanţii Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier, au verificat un număr de 23 de agenţi economici, printre deficienţele constatate putând fi enumerate: Neacordarea repausului săptămânal; Neacordarea sporului pentru munca prestată în zilele de week-end; Neactualizarea contractului individual de muncă; Lipsa copiei contractului inividual de muncă la la locul desfășurării activității; Negocierile colective pentru contractele colective de muncă nu erau iniţiate.

În urma controalelor desfăşurate în cadrul acestei campanii inspectorii de muncă au aplicat 2 avertismente și au dispus  un număr de 12 măsuri cu termene ferme de remediere a deficienţelor constatate.

„Menţionăm faptul că Inspectoratul Teritorial de Muncă Prahova va continua acţiunile de verificare şi îndrumare a angajatorilor. Inspectoratul Teritorial de Muncă Prahova vrea pe această cale să asigure toate persoanele interesate de disponibilitatea totală pentru lămurirea oricăror probleme legate de relațiile de muncă sau de securitatea și sănătatea în muncă, conform atribuțiilor specifice încredințate de legiuitor instituției noastre, continuând să depună eforturi în vederea sprijinirii dezvoltării unor relații armonioase între angajați și angajatori, bazate pe respect reciproc și respectarea tuturor principiilor și normelor legale în vigoare”.