Cine vrea sa discrediteze Prefectura si pe primarul Volosevici?

Deoarece la locatia mai multor lucrari incepute in urma dispozitiilor nr. 1399, 1400, 1401, 1402, 1411, 1412, 1463, emise de primarul municipiului Ploiesti, au aparut bannere/anunturi cu mentiuni de genul „Lucrare sistata de Prefectura Prahova”, Institutia Prefectului Judetului Prahova a transmis azi, pentru o corecta informare a cetatenilor si a mass-media, un comunicat de presa.
"• Institutia Prefectului judetul Prahova nu a intrerupt/sistat executia nici unei lucrari situate pe raza municipiului Ploiesti, avand in vedere faptul ca nu este abilitata de lege sa dispuna astfel de masuri.

• Prefectul judetului Prahova s-a adresat instantei de contencios administrativ cu actiuni formulate impotriva unor dispozitii ale Primarului municipiului Ploiesti, intrucat respectivele acte administrative au fost emise fara temei legal.

• Legea nr.50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, cu modificarile si completarile ulterioare, reglementeaza situatiile in care, cu caracter exceptional, se emit autorizatii de construire/desfiintare pentru executia lucrarilor de interventie, in prima urgenta, obligatorii in cazuri de avarii, accidente tehnice, calamitati naturale, cutremure, inundatii, alunecari/prabusiri de teren sau altele asemenea, si nu pentru lucrari de reparatii capitale, reabilitari si amenajari, modernizari sau reparatii curente ale infrastructurii (drumuri), care nu presupun evenimente cu caracter exceptional, cum este cazul de fata.

De altfel, Legea nr.50/1991, cu modificarile si completarile ulterioare, nu prevede emiterea de dispozitii ale primarului in vederea eliberarii autorizatiilor de construire”, se arata in comunicatul Prefecturii.