CAROL I- 185 de ani de la nastere. Mai baga cineva in seama?!

20 aprilie 1839: se naște la Sigmaringen , cel ce avea să devină Regele Carol l al României.

     20 aprilie 1866: Carol l este ales Domnitor al Principatelor Unite în urma plebiscistului desfășurat în perioada 8-20 aprilie, cu un număr de 685.969 voturi pentru și numai 2248 împotrivă.

    10 mai 1877: România  obține independența față de Imperiul Otoman, devenind stat suveran.

      În 1866, Unirea Principatelor Române era amenințată cu anularea . Numai venirea pe tronul vacant a unui Principe dintr-o prestigioasă dinastie europeană a salvat fragila construcție instituțională începută la 1859 de oameni de stat patrioți.

     România devine regat independent și suveran în anul 1881.

     Printre marile realizări care ne-au înrâurit istoria și economia:

*Prima Constituție a țării este adoptată în iulie 1866, fiind una dintre cele mai avansate ale timpului.

 *În 1870, se bat primele monede de aur, argint și aramă, odată cu înființarea Monetariei Statului.

  *În 1861 se inaugurează oficial prima linie de cale ferată: București- Giurgiu și prima gară a Bucureștiului Gară Filaret .

  *În 1872 este introdus în București tramvaiul cu cai.

  *În 1876 se înființează Societatea Națională de Cruce Roșie a României.

  *În 1882 este introdus iluminatul electric în București.

   *În 1884 este introdusa în București prima linie telefonica.

   *În 1895 se inaugurează actuala Biblioteca Centrală Universitara și podul de la Cernavoda, construit de Anghel Saligny , cel mai lung pod din Europa continentsla la acea data .

   *În 1906 ,sub domnia lui Carol l se construiesc 40 de spitale rurale , unele funcționale și astăzi.

    *Sub sceptrul lui Carol l se fondează mai multe universități și colegii naționale, și de apreciat este că cele mai multe funcționând și astăzi

     Copil fiind Carol a avut o guvernantă franceză. A urmat studii la Dresda. Sublocotenent de dragoni la Münstet,  locotenent secund în regimentul de artilerie sl Gărzii prusace. Elev la Școala de artilerie și inginerie de la Berlin. Studii politice în1858 la Berlin.

 În anul 1864 ia parte, în rândul trupelor prusacd , la războiul împotriva Danemarcei.

     Întemeietorul Regatului român s-a stins la Sinaia în data de 27 septembrie 1914. Avea 75 de ani, din care domnise 48. Carol l a fost înmormântat la Curtea de Argeș.