Anunț începere proiect finanțat prin Măsura 2 „Granturi pentru capital de lucru AGRI-FOOD” pentru societatea NUR COM SRL

NUR COM SRL cu sediul în județul Prahova, municipiul Ploiesti, str. Ploiesilor nr.4, anunta lansarea proiectul cu titlul ”Grant” proiect  nr. 2067 din 26-05-2022, înscris în cadrul Măsurii ”Granturi pentru capital de lucru acordate entităţilor din domeniul agroalimentar”, instituită prin OUG nr. 61/2022 privind unele măsuri pentru acordarea de microgranturi şi granturi pentru capital de lucru entităţilor din domeniul agroalimentar cu finanţare din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului operaţional Competitivitate 2014-2020, în contextul crizei provocate de COVID-19.