Anul scolar viitor ar putea incepe MAI DEVREME ca in acest an! Toate detaliile AICI!

A fost publicat pe site-ul Ministeului Educației Ordinul pivind structura anului şcolar 2024 – 2025.

Concret,proiectul prevede că durata cursurilor este de 36 de săptămâni. Anul școlar viitor ar putea începe la 9 septembrie 2024 şi s-ar încheia la 20 iunie 2025.

Proiectul mai prevede că pentru clasele a XII-a zi, a XIII-a seral şi frecvenţă redusă, anul şcolar are o durată de 34 de săptămâni de cursuri şi se încheie la data de 6 iunie 2025, iar pentru clasa a VIII-a, anul şcolar are o durată de 35 de săptămâni de cursuri şi se încheie la data de 13 iunie 2025.

Trebuie știut și că pentru clasele din învăţământul liceal – filiera tehnologică, cu excepţia claselor prevăzute la litera a) şi pentru clasele din învăţământul profesional, anul şcolar are o durată de 37 de săptămâni de cursuri şi se încheie la data de 27 iunie 2025.

Totodată, pentru clasele din învăţământul postliceal, durata cursurilor este cea stabilită prin planurile-cadru de învăţământ în vigoare.

Ministerul Educaţiei a detaliat structura anului şcolar 2024 – 2025, pe intervale de cursuri şi intervale de vacanţă.

Intervale de cursuri: de luni, 9 septembrie 2024 până vineri, 25 octombrie 2024; de luni, 4 noiembrie 2024 până vineri, 20 decembrie 2024; de miercuri, 8 ianuarie 2025 – până vineri, 7 februarie 2025, respectiv vineri, 14 februarie 2025 sau vineri, 21 februarie 2025, după caz, la decizia inspectoratelor şcolare judeţene/al municipiului Bucureşti, în urma consultărilor cu beneficiarii primari ai educaţiei, cu părinţii/reprezentanţii legali ai acestora şi cu cadrele didactice, realizate la nivelul unităţilor de învăţământ; de luni, 17 februarie 2025, respectiv luni, 24 februarie 2025 sau luni, 3 martie 2025, la decizia inspectoratelor şcolare judeţene/al municipiului Bucureşti, după caz, până joi, 17 aprilie 2025; de luni, 28 aprilie 2025 până vineri, 20 iunie 2025.

Intervalele de vacanţă propuse sunt următoarele: de sâmbătă, 26 octombrie 2024 până duminică, 3 noiembrie 2024; de sâmbătă, 21 decembrie 2024 până marţi, 7 ianuarie 2025; o săptămână, la decizia inspectoratelor şcolare judeţene/al municipiului Bucureşti, în perioada 10 februarie – 2 martie 2025; de vineri, 18 aprilie 2025 până duminică, 27 aprilie 2025; de sâmbătă, 21 iunie 2025, până duminică, 7 septembrie 2025.

Conform proietului, programul naţional „Şcoala altfel” şi programul „Săptămâna verde” ar urma să se desfăşoare în perioada 9 septembrie 2024 – 17 aprilie 2025, în intervale de câte cinci zile consecutive lucrătoare, a căror planificare este la decizia unităţii de învăţământ.

Derularea celor două programe se planifică în intervale de cursuri diferite.

Totodată, săptămâna de vacanţă, la decizia inspectoratelor şcolare judeţene/al Municipiului Bucureşti, va fi planificată în perioada 10 februarie-2 martie 2025, după consultări realizate la nivelul unităţilor de învăţământ cu elevii, părinţii şi cadrele didactice.

TOATE DETALIILE-AICI: https://www.edu.ro/sites/default/files/proiect_ordin_structura_an_scolar_24_25.pdf

foto: ziare.com