ANAF vinde o proprietate a lui Paul Philippe al Romaniei de la Sinaia

ANAF scoate la vânzare prin licitație un ansamblu de bunuri imobile evaluate la 1,2 milioane lei (exclusiv TVA), acesta fiind și prețul de pornire, iar daca prima licitație nu se finalizează cu succes, prețul se va reduce cu 25%. Este vorba despre o unitate individuală – apartament din Sinaia (str. Theodor Aman, nr. 2), cu o suprafață de 303 mp (cu 221,4 mp utili). Conform raportului de evaluare, construcția are structura din zidărie, șarpantă din lemn și învelitoare din țiglă ceramică. Deoarece inspecția a fost efectuată din exterior, se consideră că finisajele sunt medii. De asemenea, este vorba și despre terenul aferent (o cotă de 110/157) în suprafață de 156 mp, proprietatea apartinand lui Paul Philippe de Romania.

Persoanele interesate trebuie să depună cu cel puțin o zi înaintea licitației: oferta de cumpărare; dovada plății taxei de participare sau a garanției de 10% din prețul de pornire a licitației; firmele trebuie să vină cu o copie după CUI; persoanele fizice să aducă actul de intentitate; declarație pe propria răspundere prin care se certifică faptul că nu este o persoană interpusă cu debitorul (adică cu Paul al României).

Data limită pentru depunerea ofertelor este 25 octombrie 2023.