Amenzi de 332.500 lei date de ITM Prahova in ianuarie 2020

Inspectoratul Teritorial de Muncă Prahova a desfăşurat, în luna ianuarie 2020, acţiuni de control în domeniul relaţiilor de muncă şi securităţii şi sănătăţii în muncă, în urma cărora s-au aplicat amenzi în valoare totală de 332.500 lei.

 

În domeniul relaţiilor de muncă, s-au efectuat 241 de controale, în urma cărora s-au aplicat amenzi în valoare de 309.000 lei. Totodată, inspectorii de muncă au depistat 22 de persoane care prestau activitate fără contract individual de muncă. Pentru munca nedeclarată, inspectorii de muncă au aplicat amenzi în valoare de 260.000 de lei.

 

În aceeaşi perioadă, în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă au fost efectuate 118 controale şi s-au aplicat amenzi în valoare de 23.500 de lei. Angajatorii au comunicat către ITM Prahova 30 de evenimente, în urma cercetărilor urmând să se stabilească caracterul acestora, respectiv dacă  sunt accidente de muncă sau accidente în afara muncii.

 

Masuri ce trebuie aplicate in perioade de temperaturi extreme

 

Inspectoratul Teritorial de Muncă Prahova reaminteşte angajatorilor prahoveni măsurile ce pot fi aplicate în perioadele cu temperaturi extreme pentru protecţia persoanelor încadrate  în muncă, conform prevederilor Ordonanţei  de Urgenţă a Guvernului 99/2000. Temperaturile scăzute extreme sunt considerate temperaturile sub minus 20⁰C sau, corelate cu condiţii de vânt intens, pot fi echivalate cu acest nivel. În aceste condiţii, angajatorii trebuie să asigure următoarele măsuri minimale pentru menţinerea stării de bine a salariaţilor care lucrează în aer liber:

  • Distribuirea de ceai fierbinte în cantitate de 0,5 – 1 litru/persoană/schimb;
  • Acordarea de pauze pentru refacerea capacităţii de termoreglare, scop în care se vor asigura spaţii fixe sau mobile cu microclimat corespunzător;
  • Asigurarea echipamentului individual de protecţie.

Dacă temperaturile extreme se menţin pe o perioadă de cel puţin două zile consecutive, iar angajatorii nu pot asigura condiţiile de mai sus, de comun acord cu reprezentanţii sindicatelor vor lua măsurile dispuse în ordonanţa mai sus menţionată:

  • Reducerea zilei de lucru;
  • Întreruperea colectivă a lucrului cu asigurarea continuităţii activităţii în locurile în care aceasta nu poate fi întreruptă, potrivit prevederilor legale.

De asemenea, pentru prevenirea unor îmbolnăviri determinate de munca în condiţii de temperaturi extreme se vor lua următoarele măsuri:

  • Efecturarea controlului medical la angajare, respectiv periodic, pentru depistarea precoce a contraindicaţiilor pentru muncă la temperaturi extreme pentru lucrătorii care-şi desfăşoară activitatea în astfel de condiţii;
  • Asigurarea primului ajutor şi a transportului la cea mai apropiată unitate sanitară a persoanelor afectate;
  • Trecerea, după posibilităţi, în alte locuri de muncă sau reducerea programului de muncă pentru persoanele cu afecţiuni, care au contraindicaţii privind munca la temperaturi extreme.

Pe perioada întreruperii colective a lucrului, contractele individuale de muncă ale salariaţilor se menţin, iar perioada de întrerupere constituie vechime în  muncă.

Nerespectarea prevederilor OUG nr 99/2000 privind măsurile ce pot fi aplicate în perioadele cu temperaturi extreme pentru protecţia persoanelor încadrate în muncă se sancţionează cu amendă de la 1500 la 2500 lei. Astfel, inspectorii de muncă din cadrul compartimentului securitate şi sănătate în muncă, pe toată perioada sezonului  rece vor monitoriza preventiv angajatorii, şi acolo unde este cazul, vor dispune măsuri pentru intrarea în legalitate.