Adunarea Generala a membrilor Filialei CECCAR Prahova

I. În ziua de 24.03.2022, ora 15.00, la sediul filialei CECCAR PRAHOVA, în sala de cursuri, va avea loc Adunarea generală a membrilor Filialei PRAHOVA, a Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România cu următoarea ordine de zi:

  1. Raportul Consiliului filialei privind activitatea desfăşurată în anul 2021; Realizarea programului de activitate pe anul 2021, pentru îndeplinirea atribuţiilor prevăzute de acte normative sau hotărâri ale organelor superioare ale Corpului; Execuția bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2021; Raportul cenzorului asupra gestiunii filialei la 31 decembrie a anului 2021; Raportul Comisiei de disciplină privind activitatea desfăşurată în anul 2021;
  2. Aprobarea Programului de activitate pe anul 2022;
  3. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022;
  4. Aprobarea listei experţilor contabili de onoare şi a contabililor autorizaţi de onoare;
  5. Validarea rezultatului procesului electoral privind alegerea membrilor din Consiliul filialei;
  6. Validarea rezultatului procesului electoral privind alegerea membrilor din Comisia de disciplină;
  7. Desemnarea reprezentanţilor la Conferinţa Naţională conform normativelor stabilite;

În cazul neîndeplinirii, la prima convocare, a condițiilor de validitate prevăzute la alin. (2), art.34 din OG nr.65/1994 privind organizarea activității de expertiză contabilă și a contabililor autorizați, cu modificările și completările ulterioare, se convoacă următoarea Adunare generală în aceeași zi, la ora 15.30, în același loc și cu aceeași ordine de zi, iar aceasta este legal constituită indiferent de numărul membrilor prezenți, potrivit prevederilor alin.(3), art.34 din OG nr.65/1994.