Admitere in sistemul penitenciar 2021

Penitenciarul de Femei Ploieşti – Târgşorul Nou selecționează candidați pentru instituţiile de învăţământ din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, care pregătesc personal pentru sistemul administrației penitenciare, sesiunea de admitere 2021, după cum urmează:

INSTITUŢII DE ÎNVĂŢĂMÂNT UNIVERSITAR

     1.Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” Bucureşti

 • Facultatea de Poliţie, domeniul de licență Științe militare, informații și ordine publică, specializarea Ordine şi siguranţă publică – penitenciare, curs de zi, durata studiilor 3 ani,  40 locuri (bărbați și femei)

     2.Academia Naţională de Informaţii „Mihai Viteazul” Bucureşti

 •  Facultatea de Informaţii , specializarea Psihologie – Informații, curs de zi, durata studiilor 3 ani, 9 locuri (bărbați și femei)

      3. Academia Forțelor Terestre „Nicolae Bălcescu” Sibiu

 • Facultatea de Științe Economice și Administrative, domeniul de licenţă Contabilitate, Specializarea Contabilitate și Informatică de gestiune/Finanțe-contabilitate, cursuri de zi, durata studiilor 3 ani, 2 locuri (bărbați și femei)
 • Facultatea de Științe Economice și Administrative, domeniul de licenţă Ştiinţe administrative, Specializarea Administraţie Publică/ Logistică, cursuri de zi, durata studiilor 3 ani, 3 locuri (bărbați și femei)

  4. Academia Tehnică Militară „Ferdinand I” București

 • Facultatea de Sisteme Informatice și Securitate Cibernetică, domeniul de licenţă Calculatoare și tehnologia informației, Specializarea Calculatoare și sisteme informatice pentru apărare și securitate națională, cursuri de zi, durata studiilor 4 ani, 3 locuri (bărbați și femei)
 • Facultatea de Sisteme Integrate de Armament, Geniu și Mecatronică domeniul de licenţă Inginerie civilă, Specializarea Construcții și fortificații, cursuri de zi, durata studiilor 4 ani, 3 locuri (bărbați și femei)

  4. Universitatea Naţională de Apărare „Carol I” București

 • Facultatea de Comandă şi Stat Major, domeniul de licenţă Ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică, Specializarea Logistică, cursuri de zi, durata studiilor 3 ani, 3 locuri (bărbați și femei)

INSTITUŢII DE ÎNVĂŢĂMÂNT POSTLICEAL

 1. Școala Militară de Maiștri Militari și Subofițeri a Forțelor Terestre „Basarab I” Pitești, cursuri de zi, durata studiilor 2 ani, cu următoarele specializări:
 2. specialitatea militară Auto4 locuri (bărbați și femei)
 3. specialitatea militară Indentență/ Bucătari 2 locuri (bărbați și femei)  

2.Școala de Maiștri Militari și Subofițeri pentru Comunicații, Tehnologia Informației și Apărare Cibernetică Sibiu, cursuri de zi, durata studiilor 2 ani, cu următoarele specializări:

 • specialitatea militară Administrare sisteme/ rețele de comunicații/ informatică2 locuri (bărbați și femei)  
 • specialitatea militară Operare și mentenanță echipamente informatice3 locuri (bărbați și femei);
 • specialitatea militară Operare și mentenanță echipamente de comunicații3 locuri (bărbați și femei);

Pentru locurile repartizate sistemului administraţiei penitenciare în cadrul instituţiilor de învăţământ din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, condiţiile generale şi specifice de admitere, etapele care trebuie parcurse de fiecare candidat precum şi documentele ce trebuie depuse la dosarul de înscriere sunt precizate în anunţurile publicate pa pagina web a Administrației Naționale a Penitenciarelor www.anp.gov.ro – secțiunea admitere 2021.

Informaţii  suplimentare se pot obţine de pe pagina oficială a Administrației Naționale a Penitenciarelor www.anp.gov.ro – sau telefonic la numărul  0244/381254, 380770/ Fax: 0244/380345 int.144, Biroul Resurse Umane și Formare Profesională – Penitenciarul deFemei Ploieşti – Târgşorul Nou.