Admitere 2020 pentru institutiile de invatamant din sistemul de aparare, ordine publica si siguranta nationala

Penitenciarul de Femei Ploieşti – Târgşorul Nou selecționează candidați pentru instituţiile de învăţământ din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, care pregătesc personal pentru sistemul administrației penitenciare, sesiunea de admitere 2020, după cum urmează:

 

INSTITUŢII DE ÎNVĂŢĂMÂNT UNIVERSITAR

  1. Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” Bucureşti

Ø    Facultatea de Poliţie, domeniul de licență Științe militare, informații și ordine publică, specializarea Ordine şi siguranţă publică – penitenciare, curs de zi, durata studiilor 3 ani,  40 locuri (bărbați și femei)

 

  1. Academia Naţională de Informaţii „Mihai Viteazul” Bucureşti

Ø     Facultatea de Informaţii , specializarea Psihologie – Informații, curs de zi, durata studiilor 3 ani, 5 locuri (bărbați și femei)

Ø    Facultatea de Studii de Intelligence, specializarea Studii de securitate şi informaţii, curs de zi, durata studiilor 3 ani, 3 locuri (bărbați și femei)

 

  1. Academia Forțelor Terestre „Nicolae Bălcescu” Sibiu

Ø    Facultatea de Științe Economice și Administrative, domeniul de licenţă Ştiinţe Militare, Informaţii și Ordine Publică, Specializarea Contabilitate și Informatică de gestiune/Finanțe-contabilitate, cursuri de zi, durata studiilor 3 ani, 2 locuri (bărbați și femei)

 

  1. Academia Tehnică Militară „Ferdinand I” București

Ø    Facultatea de Sisteme Informatice și Securitate Cibernetică, domeniul de licenţă Calculatoare și tehnologia informației, Specializarea Calculatoare și sisteme informatice pentru apărare și securitate națională, cursuri de zi, durata studiilor 4 ani, 4 locuri (bărbați și femei)

Ø    Facultatea de Sisteme Integrate de Armament, Geniu și Mecatronică domeniul de licenţă Inginerie civilă, Specializarea Construcții și fortificații, cursuri de zi, durata studiilor 4 ani, 3 locuri (bărbați și femei)

 

INSTITUŢII DE ÎNVĂŢĂMÂNT POSTLICEAL

 1.Şcoala Naţională de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare Târgu Ocna, cursuri de zi, durata studiilor 1 an:

Ø  211 locuri bărbați (1 loc pentru cetățeni de etnie rromă);

Ø  31 locuri femei (1 loc pentru cetățeni de etnie rromă).  

2.Școala Militară de Maiștri Militari și Subofițeri a Forțelor Terestre „Basarab I” Pitești, cursuri de zi, durata studiilor 2 ani, cu următoarele specializări:

Ø  Auto, specialitatea militară Auto3 locuri (bărbați și femei)

Ø  Construcții, specialitatea militară Construcții3 locuri (bărbați și femei)

Ø  Indentență, specialitatea militară Bucătar 3 locuri (bărbați și femei)

 

3.Școala de Maiștri Militari și Subofițeri pentru Comunicații, Tehnologia Informației și Apărare Cibernetică Sibiu, cursuri de zi, durata studiilor 2 ani, cu următoarele specializări:

Ø    specialitatea militară Administrare sisteme/rețele de comunicații/informatică2 locuri (bărbați și femei)

Ø    specialitatea militară Operare și mentenanță echipamente informatice2 locuri (bărbați și femei);

Ø    specialitatea militară Operare și mentenanță echipamente de comunicații2 locuri (bărbați și femei);

 

Informaţii  privind condiţiile generale şi specifice de participare la concursurile de admitere, sesiunea 2020, se pot obţine de pe pagina oficială a Administrației Naționale a Penitenciarelor www.anp.gov.ro – secțiunea Carieră sau telefonic la numărul  0244/381254, 380770/ Fax: 0244/380345 int.144, Biroul Resurse Umane și Formare Profesională – Penitenciarul de Femei Ploieşti – Târgşorul Nou.

 

Pentru respectarea normelor de distanțare socială, dosarele de înscriere se vor transmite numai în format electronic la adresa de e-mail ptargsor@anp.gov.ro