269 de actiuni de control ale ITM Prahova in luna mai 2022

Inspectoratul Teritorial de Muncă Prahova a desfăşurat, în luna mai a.c., 269 de acţiuni de control în  domeniul de competenţă. Faptele contravenţionale constatate cu ocazia derulării controalelor au fost sancţionate prin aplicarea de avertismente sau, în situaţiile în care faptele au avut un grad de pericol social concret ridicat, cu amenzi contravenţionale, valoarea totală a acestora fiind de 436.000 lei.

În domeniul relaţiilor de muncă, s-au efectuat 188 de controale, în urma cărora s-au aplicat amenzi în valoare de 383.500 lei. Cu ocazia controalelor efectuate, inspectorii de muncă au depistat 13 persoane care prestau muncă nedeclarată şi au sancţionat angajatorii cu amenzi în valoare totală de 260.000 lei.

În aceeaşi perioadă, în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă a fost efectuat un număr de 81 de controale, aplicându-se 90 de avertismente şi amenzi în valoare de 52.500 de lei. Angajatorii au comunicat către ITM Prahova 29 de evenimente, în urma cercetărilor urmând să se stabilească caracterul acestora, respectiv dacă sunt accidente de muncă sau accidente în afara muncii. De asemenea, inspectorii de muncă au dispus oprirea din funcţiune a unui echipament de muncă pentru că exista pericol de accidentare.

”Inspecția Muncii va începe verificarea modului de respectare a prevederilor O.U.G. nr. 99/2000, privind măsurile ce pot fi aplicate în perioadele cu temperaturi extreme pentru protecția persoanelor încadrate în muncă. În conformitate cu prevederile ordonanţei sus-menţionate, angajatorii sunt obligaţi să ia măsuri minimale pentru ameliorarea condițiilor de muncă, precum: reducerea intensităţii si ritmului activităţilor fizice, asigurarea ventilaţiei la locurile de muncă, alternarea efortului dinamic cu cel static, alternarea perioadelor de lucru cu perioadele de repaus în locuri umbrite, cu curenţi de aer. De asemenea, pentru menţinerea stării de sănătate a lucrătorilor, sunt necesare următoarele: asigurarea apei minerale adecvate, câte 2 – 4 litri/persoană/schimb, asigurarea echipamentului individual de protecţie și asigurarea de duşuri, asigurarea primului ajutor şi a transportului la cea mai apropiată unitate sanitară a persoanelor afectate și trecerea, după posibilităţi, în alte locuri de muncă sau reducerea ori eșalonarea programului de muncă pentru persoanele cu afecţiuni, care au contraindicaţii privind munca la temperaturi extreme. Atragem atenția că nerespectarea prevederilor Ordonanței privind măsurile ce pot fi aplicate în perioadele cu temperaturi extreme pentru protecția persoanelor încadrate în muncă se sancționează contravențional, cu amendă de la 1500 la 2500 de lei în conformitate cu art. 10, alin. 1 din OUG nr. 99/2000”, a declarat Dantes Nicolae Bratu, inspector general de stat.