1,25 milioane euro pentru o gradinita noua cu program prelungit la Ploiesti, realizata din fonduri structurale

Municipiul Ploiești va construi o nouă grădiniţă cu program prelungit, proiectul fiind finanţat din fonduri de la bugetul local şi din surse externe nerambursabile. Valoarea totală a contractului de finanțare este de 6.223.202,68 lei, din care valoare totală eligibilă 2.866.309,59 lei, iar cea nerambursabilă 2.808.983,40 lei.

Proiectul este inclus în cadrul POR 2014 – 2020, Axa prioritară 4 – 4 – Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Prioritatea de investiție 4.4.- Investițiile în educație, în formare, inclusiv în formarea profesională pentru dobândirea de competenţe şi învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație şi formare, Obiectiv specific 4.4 – Creșterea calității infrastructurii în vederea accesului sporit la educație timpurile şi sprijinirea participării părinților pe piața forței de muncă.

Lucrările vor fi executate de Asocierea S.C. Fadmi Prod S.R.L. – S.C. Pacic – Proiectare şi Antrepriza Construcții Industriale şi Civile S.R.L. – S.C. Montin S.A., având ca subcontractanți S.C. Alert Prod Service S.R.L. şi S.C. Socomizo Construct S.R.L. – prin lider de asociere S.C. Fadmi Prod S.R.L.

Viitorul sediu al acestei grădinițe va avea o structură cu subsol, parter şi etaj și va fi un spaţiu care va asigura un cadru optim educaţional pentru copiii, inclusiv prin pregătirea continuă a personalului didactic şi auxiliar. Realizarea noii construcții pentru Grădinița de copii cu program prelungit nr. 38 se va realiza fără a se afecta funcționarea normală a grădiniței existente, pe perioada executării lucrărilor la noua clădire.

Noul sediu al acestei unități de învățământ preșcolar are termen de finalizare data de 31.01.2023.